Om Företaget

Heltäckande entreprenadföretag med hela Norrland som arbetsfält

Jan Frisk Entreprenad AB startades 1975 med inriktning på gräventreprenader, Jan Frisk Entreprenad AB har idagImage utvecklats till ett heltäckande entreprenadföretag med hela Norrland som arbetsfält.

Dammrenoveringar och vindkraftverk

Jan Frisk Entreprenad AB utför alla slags arbeten med huvudsaklig inriktning på kompletta lösningar för dammrenoveringar, innefattande allt från sprängningar till vägbyggen.

Totalentreprenad eller delprojekt

Ofta utför vi arbeten på totalentreprenad, vilket innebär att vi deltar i projektet från projektering till utförandet. Men vi åtar oss också delprojekt och mindre arbeten.

Ständiga förbättringar och aktivt kvalitetsarbete

Jan Frisk Entreprenad AB:s målsättning är att vara marknadsledande inom vår bransch och uppfattas som ett seriöst, tillförlitligt och högklassigt företag. Detta innebär att:

  • Vi ska leverera i rätt tid, plats och skick.
  • Vår kvalitet är alla medarbetares ansvar.
  • Vår verksamhet ska präglas av ständig förbättring.
  • Följa aktuella lagar och förordningar.

    ImageImageImage
 

Besökare

Besökare: 858317